Triángulo
Triángulo
Valor de h:
Valor de b:
Area =